Oddział PTTK w Ząbkowicach Śl.


57-200 Ząbkowice Śl.

Plac Jana Pawła II 1

Tel./fax 074 8151 770

 

 

 


 

Zarząd Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śl.

PREZES – Stanisław Grochociński

V-PREZES – Jerzy Piasecki

V-PREZES – Andrzej Pasek

SEKRETARZ – Jerzy Organiściak

SKARBNIK – Stanisław Ferens

CZŁONEK ZARZĄDU – Marek Jechna

CZŁONEK ZARZĄDU – Grażyna Przepiórka

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ – Mirosław Gontkowski


 

KOŁO PRZEWODNIKÓW SUDECKICH I TERENOWYCH

przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śl.

57 - 200 Ząbkowice Śl.

ul. Jana Pawła II Nr 1

tel / fax 074/ 8 151 770

 

ZARZĄD KOŁA:

1. Jerzy Organiściak- prezes
2. Paweł Marek Jechna- wiceprezes
3. Grażyna Przepiórka - sekretarz
4. Stanisław Korzępa- skarbnik

5. Andrzej Jurasz - członek

 

 

Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śl. zostało założone w 1967 r. Aktualnie liczy 33 osóby. Są to mieszkańcy Ząbkowic Śl., Dusznik Zdr., Dzierżoniowa, Kamieńca Ząbk., Kudowy Zdr., Polanicy Zdr., Piławy Górnej, Srebrnej Góry, Budzowa, Brzeźnicy, Ziębic i Złotego Stoku.

 

Posiadane uprawnienia członków Koła Przewodników w Ząbkowicach Śl.

- przewodnik górski- Sudety- 41 osób

- przewodnik terenowy- Dolny Śląsk- 23

- przewodnik miejski- Praga- Republika Czeska- 10

- pilot wycieczek krajowych i zagranicznych- 32

- instruktor przewodnictwa PTTK- 11

- instruktor krajoznawstwa regionu- 4

- instruktor krajoznawstwa Polski- 2

- przodownik Górskiej Odznaki Turystycznej- 13

- przodownik Odznaki Turystyki Pieszej- 2

- znakarz szlaków górskich- 7

 

Dotychczasowi Prezesi Koła Przewodników w Ząbkowicach Śl.

1.1967- 1973- Stanisław Grochociński
2. 1973- 1975- Tytus Wyczałek
3.1975- 1982- Andrzej Deptuch
4. 1982- 1986- Stanisław Ferens
5. 1986- 1990- Antoni Kleszyk
6.1990- 1993- Marian Morawski
7.1993- 2012- Witold Barylak

8.2012- nadal- Jerzy Organiściak


Odznakę „Zasłużony Przewodnik PTTK” posiada 8 kolegów.