BADANIA HISTORYCZNE


 

150 lat kolei w Powiecie Ząbkowickim

 

W dniach 27-28 września 2008 r. odbyła się na terenie dworca PKP w Ząbkowicach Śląskich impreza kulturalno – turystyczna z okazji 150 rocznicy doprowadzenia do Ząbkowic  (wówczas Frankenstein) kolei  i 100 rocznicy uruchomienia Ząbkowickiej Kolejki Powiatowej. Te dwie „okrągłe” rocznice, które wypadły w ten sam dzień -  1 listopada 1858 i 1908 r., były ważnymi wydarzeniami w ponad 700. letniej historii Ząbkowic Śl. i powiatu ząbkowickiego. Budowa kolei w owym czasie oznaczała przede wszystkim rozwój gospodarczy danego regionu, a przez to i wzrost zamożności jego mieszkańców, stąd kolej była swego rodzaju „nobilitacją” dla danego miasta czy regionu. Kolej pojawiła się na Śląsku za sprawą dwóch dużych spółek – towarzystw kolejowych, skupiających ówczesny „wielki biznes”, powstałych w końcu lat 30. XIX w. Były to: Towarzystwo Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahngesellschaft, w skrócie OSE) i Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej (Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahngeselschaft, w skrócie BSFE). Te dwa towarzystwa, mając na uwadze interesy gospodarcze swoich członków, rozpoczęły na początku lat 40. XIX w. pierwsze działania inwestycyjne. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej wybudowało w 1842 r. odcinek Wrocław – Oława, a Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej rok później połączyło torami Wrocław ze Świebodzicami. W następnych latach, aż do lat 70. XIX w. nastąpiła swego rodzaju „ekspansja kolei”, w wyniku której, większość śląskich miast uzyskała bezpośrednie lub pośrednie połączenia z Wrocławiem. Tak też było z Ząbkowicami Śląskimi, dokąd kolej doprowadziło Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej odcinkiem o długości 21,4 km z Dzierżoniowa, dokąd kolej dotarła już w 1856 r.  

 

Mapa sieci kolejowej

 

Kolej w rejonie Ząbkowic wg. P. Dominasa